Správa nemovitého majetku
v zemědělské prvovýrobě

Chci vědět více informací

Spolupráce

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Ing. Ivo Koutník: S panem Dvořákem se profesně známe více jak 15 let. Naše spolupráce je v oblasti SW, který naše společnost poskytuje. Za dobu naší úzké spolupráce nám pan Dvořák s ohledem na svoji odbornost doporučil více jak 5 firem, kterým SW poskytujeme.

https://gc.geocentrum.cz/

Ladislav Olšbauer

Se Stanislavem spolupracuji už od roku 2017 a díky němu mám konečně ucelený přehled o tom, kdo a za jakých podmínek si pachtuje a obhospodařuje moje pozemky, včetně pravidelných výstupů s informací o výši pachtu apod. V současné době se stará o portfolio o výměře 1.714 ha.

Vesa Česká Bělá, a.s.

JUDr. Jan Hamr - předseda představenstva: Spolupráce s panem Dvořákem započala v 10/2020 protože naše společnost potřebovala odborného správce nemovitého majetku včetně provedení bilance tzn. vyhodnocování právních důvodů užívání zemědělské půdy. S ohledem na jeho odbornost a profesionální přistup přešla kompletně naše společnost na nový SW během 3 měsíců a řeší přes něj nejenom správu pachtovních smluv, ale také platby a daňovou problematiku. S panem Dvořákem spolupracujeme i nadále a to i na dalších projektech.

http://www.vesa.as/

StatEko s.r.o.

Miroslav Krulík - jednatel: Nový projekt 03/2022 ekologické farmy obhospodařující 78 ha zemědělské půdy. Stanislav byl u samého vzniku této myšlenky a dále ji rozvíjel a vyznamně se podílel na založení společnosti, její certifikaci u KEZ o.p.s. A nadále zde aktivně působí.

Zemědělské obchodní družstvo v Herálci - úspěšně dokončené projekty

Jiří Šlejtr - výkonný ředitel: spolupráce s panem Stanislavem Dvořákem započala v dubnu roku 2021. Hlavním důvodem proč se společnost rozhodla zahájit spolupráci, byla absence odborného a znalého člověka v dané problematice včetně podpory agronomického úseku. Během necelých 3 měsíců přešla našeho společenost kompletně na nový SW, když došlo k zadání stávajícíh smluv, jejich vyhodnocení a řešení zjištěných anomálií. Naše spolupráce pokračovala až do fáze provedení tzv. bilancí právních důvodů užívání zemědělské půdy, což bylo dokončeno v prosinci 2023. Díky tomu naše společnost získala zpět do užívání desítky hektarů od okolních subjektů. Tímto děkuji za spolupráci a i nadále jsme s panem Dvořákem v kontaktu.

http://www.farmaheralec.cz/

circu.eu s.r.o.

Stanislav pro nás zabezpečuje správu nájemních smluv a pachtovních smluv a podílí se na správě lesních pozemků s kolegyní Mirkou.

Mezi ukončené a úspěšné projekty patří jahodová plantáž v Petrkově u Havlíčkova Brodu o výměře 2,4 ha.

https://www.svitalka.cz

HVH agro s.r.o.

Ing. Jaroslav Hampl: Od roku 2018 spolupracujeme mimo jiné v oblasti správy pachtovních a nájemních smluv.

Glaswein s.r.o.

Dirk Carl Rudolph Brandis: Pan Dvořák pro naši společnost řeší odbornou správu od r. 2019.

JUDr. Ladislava Lebedová

http://www.ak-lebedova.cz

JUDr. Slavomír Koreček

http://www.korecek.eu

Nabídka zemědělské půdy k pachtování. Nabízíme pole, políčka a rozsáhlejší plochy do pachtu.

https://agrofond.cz/
Copyright © 2020 Spravadvorak.cz | Seokvalitne.cz
Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a základní analytické účely využíváme soubory cookies podle našich podmínek ochrany soukromí. ×